Şüphecilik, kuşkuculuk ya da skeptîsizm olarak da bilinir, felsefede, her tür bilgi savını şüpheyle karşılayan ve bunların temellerini, etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen tutum. Şüphecilik felsefe tarihi boyunca yerleşik kanıları ve inançları sarsmış, felsefe, bilim ve özellikle dinde birçok anlayışın değişmesine ortam hazırlamıştır.